top of page
logo_full_horitzontal_edited.png
image (6)_edited.png

AIREACIÓ

Mànegues flexibles per a la conducció de fums i gasos, ventilacions industrials, indústria alimentària i conducció de productes abrasius.

bottom of page